.
.

קליק למגמת המוזיקה

מגמת מוזיקה

קליק למגמת האומנות

מסלול אמנות חזותית

תמונת שחור לבן שמשמשת ככפתור למעבר לדף החטיבה הבין תחומית - בתמונה עלעלים טריים מצד אחד וציור שמן מצד שני
קליק לחטיבה הבין תחומית

חטיבה בין תחומית