.

.

אמנות פלסטית, מוזיקה, מחול ותאטרון

מיועד לכיתות ז-ט

תוכנית הלימודים: 

מגמת האמנות הרב תחומית תחשוף את התלמידים למגוון תחומי התרבות והאמנות דרך התנסות אישית וחווייתית ועל בסיס מחקר אישי מודרך. התחומים הנלמדים במגמה נפרשים על פני 12 שעות לימוד שבועיות המתחלקות באופן שווה בין ארבע תתי המגמות: אמנות חזותית, תנועה, מוסיקה ותאטרון. הלימודים מורכבים מלמידה תיאורטית והתנסות מעשית אישית וקבוצתית, המאפשרת היכרות עם חומרים שונים וטכניקות מגוונות של יצירה וביטוי אמנותי.

רציונל

אמנות היא שפה מגוונת ועשירה המאפשרת ביטוי עצמי רחב המסתמך על יכולות "טבעיות" לצד חקירה, לימוד והעמקה. על אנשי הצוות המחנכים דרך אמנות להוציא את אותה זיקה "פנימית" הקיימת אצל התלמידים לכדי עשייה משמעותית בפרקטיקות השונות. האמנויות השונות הנלמדות במגמה (אמנות פלסטית, מוסיקה, תנועה ותאטרון) מכילות ומייצגות מגוון תרבותי רחב של גישות, שפות ומסורות. באופן זה נפתח עבור התלמידים חלון ללימוד רחב ומקיף של מהלכים היסטוריים ותרבותיים ברמה המקומית והאוניברסלית והם רוכשים כלים לפענוח מערכות הסמלים ולהבנת מסרים וצפנים תרבותיים.

בביכורים אנחנו מאמינים באמנות כגישה חינוכית דווקא בתקופה המורכבת של גילאי ההתבגרות, עוד לפני הכניסה לתיכון. תקופה בה הילדים עסוקים בתהליכים של חיפוש עצמי ומתמודדים עם תחילתו של תהליך גיבוש זהותם המתפתחת. בגילאים אלה חשוב לספק להם בסיס בטוח ויציב הן מבחינה אישית, דרך חשיפה לתחומים שונים והן מבחינה חברתית, דרך פעילות אמנותית מגוונת.  בתפיסה שלנו, באמצעות חשיפה נכונה והדרגתית לתחומי האמנות השונים בתכנית, באמצעות טכניקות ייחודיות המפתחות מצד אחד כישורים אמנותיים ומשמשות כעוגן בתוך תקופת הסערה והחיפוש העצמי של גיל ההתבגרות, והן באמצעות פעילות אמנותית קבוצתית וקהילתית המאפשרת לתלמידים חיבור יומיומי משמעותי לקבוצת השווים שלהם (בני גילם).

מערכת חטיבה בינתחומית לאמנויות ביכורים עין-גדי

 1. האמנות על צורותיה היא כלי לתקשורת בין בני אדם.
 2. הבנת היבטיה התקשורתיים של האמנות תסייע להבנת מסריה האמנותיים.
 3. ישנן זיקות ותחומי השקה רבים בין הדיסציפלינות האמנותיות השונות.
 4. התמקדות בהיבטיה התקשורתיים של האמנות תהווה גשר בין הדיסציפלינות השונות ותעודד מעורבות חווייתית של התלמידים.
 5. חשיפת התלמידים לגישות אמנותיות שונות תאפשר להם לחקור ולהתנסות בעולמות תוכן מגוונים ולחפש את קולם הייחודי.
 6. חשיפת התלמידים להיבטים אסתטיים ורעיוניים שהתגבשו והתפתחו בתרבויות שונות תקדם גישה רב תרבותית ושיח פלורליסטי.
 7. שיח יומיומי ער על סוגיות אמנותיות עכשוויות מקדם חשיבה ביקורתית.
 8. עשייה אמנותית ושיח עליה מקדמת תקשורת רגשית ופתוחה.
 • מעגל הפרט- האמנות היא שפה מגוונת ועשירה המאפשרת ביטוי עצמי רחב המסתמך על יכולות "טבעיות" לצד חקירה, לימוד והעמקה. על אנשי הצוות המחנכים דרך אמנות להוציא את אותה זיקה "פנימית" הקיימת אצל התלמידים לכדי עשייה משמעותית בפרקטיקות השונות.
 • מעגל הקהילה- בכוחה של האמנות לייצר שיח קהילתי וחברתי ולייצר שיתופי פעולה מעשירים בין העוסקים בה. החוויה האסתטית האמנותית עומדת במרכז אירועים קהילתיים וחברתיים ומשמשת חוט מקשר בין בני אדם ומעוררת שיח סביב חוויה משותפת.
 • מעגל התרבות- האומנויות השונות מכילות ומייצגות מגוון תרבותי רחב של גישות, שפות ומסורות. והיא מהווה חלון ללימוד רחב ומקיף של מהלכים היסטוריים ותרבותיים ברמה המקומית והאוניברסלית. התלמידים ירכשו כלים לפענוח מערכות הסמלים ולהבנת מסרים וצפנים תרבותיים.
 1. תהליך הלמידה יהיה הדרגתי ויקנה מיומנויות בשלבים מדודים.
 2. טיפוח אוריינות חזותית, מוזיקלית ותנועתית.
 3. טיפוח פתיחות בטעם האמנותי ובשיפוט.
 4. התנסות התלמידים כיוצרים צעירים.
 5. התנסות התלמידים כמציגים ומופיעים.
 6. התנסות התלמידים כצופים וכמבקרים.
 7. טיפוח כישורי הבעה בעל פה ובכתב.
 8. חשיפת התלמידים לרב-תרבותיות בחברה וביצירה הישראלית.
 9. חשיפת התלמידים ליצירה העכשווית בעולם.
 10. טיפוח יכולות עבודה עצמית ועצמאית.
 11. טיפוח שיתופי פעולה בין התלמידים.

מבנה החטיבה הבין תחומית - תרשים

 1. התלמידים יגלו עניין בהיבטיה השונים של התרבות בה הם חיים.
 2. התלמידים יחשפו לביטוייה השונים של האמנות בתרבויות אחרות.
 3. התלמידים יכירו את מושגי היסוד של שפת האמנות בפרקטיקות השונות.
 4. התלמידים ילמדו לנתח, לתאר, לפרש, לדון ולבקר יצירות אמנות.
 5. התלמידים יתנסו בתהליכי יצירה בגישות שונות ומגוונות.
 6. התלמידים יפתחו רגישות אסתטית ורגישות ליצירות אמנות.
 7. התלמידים יכירו מגוון רחב של יצירות אמנות תוך מתן דגש ליצירה ישראלית.
 8. התלמידים יגלו סובלנות לדעות, גישות ועמדות שונות ביחס ליוצרים וליצירות.
 9. התלמידים יכירו ויחוו את הזיקות ויחסי הגומלין בין תחומי האמנות השונים.
 10. התלמידים יחשפו ליכולתה של האמנות להשפיע על הקהילה בה הם חיים.
 11. התלמידים יפתחו יכולת חקירה ובחירה עצמאית דרך התנסות והעמקה.
 1. התוכנית תטפח תלמידים סקרנים ויצירתיים במערכת החינוך האזורית.
 2. התוכנית תהווה אבן שואבת לתלמידים נוספים מרחבי הארץ כבר בגיל חטיבת הביניים.
 3. התוכנית תזמן מפגשים עם אמנים ואנשי רוח במקום.
 4. התוכנית תרחיב ותגוון את אירועי התרבות האזוריים.
 5. התוכנית תזמן שיתופי פעולה עם תושבי האזור.

מנהל התוכנית: גיל הלר

למד ציור אצל האמן ישראל הרשברג ובבית הספר הבינלאומי לציור באומבריה, איטליה. בעל תואר ראשון במדעי הרוח ובלימודי תואר שני בחינוך בדגש על מערכות טכנולוגיות.

בעל ניסיון עשיר בניהול מערכות חינוכיות בדגש על חינוך דרך אמנות.

 

עבודותיו נמצאות באוספים פרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל ביניהם אוסף מוזיאון ישראל ואוסף יד ושם. 

גיל חבר בגילדה הבינלאומית לציור ריאליסטי שמציגה תערוכות תקופתיות בגלריות ובמוזיאונים מסביב לעולם ומקדמת את מסורת הציור הריאליסטי.

127854366_10158966188956730_4718277166359872577_n